Natursten

Naturliga, vackra och tåliga material

Natursten är vackra och tåliga material som förblir lika vackra efter åratal av användning. Stensorterna bryts ur berget och förekommer i ett vitt spektrum av färger. Av dessa erbjuder vi på Eurogolv Terrazzo bland annat importerad granit, kalksten, marmor och skiffer. Nedan följer ett urval av stentyper och kulörer.

Granit

Granit är en hård och tålig stensort med väldigt bra egenskaper för bland annat golv- och skivprodukter.

Det är en av de vanligaste bergarterna på jorden. Graniten har uppstått efter att magma som finns djupt ner i jorden har kylts ner under en längre period. Till utseendet är granit grovkornigt och finns i en rad olika färger. Färgen avgörs av vilken mineralsammansättning den specifika stenen har.

Granit har inga öppna porer och är tålig mot repor och stötar. Den kan därför med fördel användas till golv och fasader, samt bänkskivor i kök eller badrum.

Kalksten

Kalksten är en sedimentär bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat. Det är en sten som har bildats av skalrester från snäckor, koraller och andra marina djur. När nya lager med skalrester tillkommer pressas de nedre lagren ihop och cementeras vilket skapar en hård bergart.

För att den ska behålla sin lyster bör den behandlas med jämna mellanrum. Detta underlättar också för underhållet. Precis som marmor är kalksten känslig för syror. Den är porösare än granit och kan frysa sönder om den ligger utomhus. Med det sagt så anses både kalksten och marmor som tåliga och mycket användbara material.

Kalksten är mycket populärt som golvbeläggning inomhus i offentliga miljöer och används med fördel också för bland annat disk- och fönsterbänkar.

Marmor

Marmor är en metamorf bergart som främst består av kalkspat som under lång tid utsatts för högt tryck och höga temperaturer. Det betyder att den blir polerbar, till skillnad mot vad som generellt sett gäller för kalksten. Marmor är naturligt vit, men allteftersom att den påverkats av väder och föroreningar får den insprängda, mörkare nyanser - dess marmorering. En av de populäraste marmorsorterna är Carrara-marmor från Italien.

Marmor är en vacker, porös och lättarbetad bergart. På grund av dess porositet är dock marmor känslig för syror såsom vin, vinäger, juice, ättika och vissa rengöringsmedel. Kolsyra, kaffe, te och oljor kan också orsaka missfärgningar. Marmor bör därför behandlas med jämna mellanrum för att behålla sin lyster och för att underhållet ska underlättas.

Några vanliga användningsområden för marmor är golv, trappor, väggbeklädnader och fönsterbänkar.